top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ιστοσελίδα «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» («Ιστοσελίδα») σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες που προσφέρονται καθώς και για να έρθουμε σε επικοινωνία και επαφή. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζουμε:

 • Να παρουσιάζουμε με ακριβή, επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

 • Να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ενδιαφέροντος.

​Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή των Όρων
Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Αν διαφωνείτε και επιθυμείτε να μην δεσμεύεστε από τους Όρους, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των Όρων
Προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Αυτό σημαίνει πως ίσως χρειαστεί να τροποποιούμε τους παρόντες όρους ανά διαστήματα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται επακριβώς στις υπηρεσίες και την πρακτική μας. Οποιαδήποτε τροποποίηση, τίθεται σε εφαρμογή όταν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε αντίστοιχο σημείωμα στην Ιστοσελίδα.

Λειτουργία Ιστοσελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αναστείλουμε προσωρινώς και/ή μονίμως τη λειτουργία της Ιστοσελίδας στο σύνολό της ή εν μέρει. Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε τη χρήση και/ή κάθε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα σε επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μας, παραβιάζουν τους παρόντες Όρους.

Ορθή Χρήση Ιστοσελίδας
Ως επισκέπτης οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο συμβατό με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και με τους παρόντες Όρους.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας με δικά σας μέσα και λογισμικό και είστε υπεύθυνοι για την προστασία των συσκευών σας από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Οφείλετε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια περιορίζει ή αποτρέπει τρίτους από τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή έχει ως στόχο να υπερφορτώσει, να επηρεάσει αρνητικά, να μεταβάλει ή να προκαλέσει ζημιά ή να οδηγήσει στη δυσλειτουργία της. Οφείλετε να απέχετε από κάθε παράνομη, καταχρηστική, επιθετική ή κακόβουλη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα.

Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εμάς εξαιτίας των πράξεων ή των παραλείψεών σας που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Είστε επίσης υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εμάς λόγω δικαστικών διαφορών ή πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων σε τρίτους εξαιτίας της παραβίασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε αποζημίωση από εσάς για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά.

Αποποίηση Ευθύνης
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Φροντίστε να αναζητήσετε κατάλληλη συμβουλή από εξειδικευμένους επαγγελματίες για τα ζητήματα που σας απασχολούν.

Παρόλο που εκτελούμε κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσφέρουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας, δε μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη διαχρονικότητα, την τεχνική επάρκεια, την σαφήνεια, την καταλληλόλητα, την εγκυρότητα και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, ή τη χρήση και την πρόσβαση σε αυτήν.

Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων αμέλειας, δεν φέρουμε ευθύνη για καμία ζημία σε εσάς ή τις συσκευές σας, το λογισμικό ή τα αρχεία, που προκλήθηκαν από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Δε μπορούμε να σας εγγυηθούμε ασφαλή σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας και απουσία ιών και δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης αντίστοιχων καταστροφών.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, απεικονίσεις, σχέδια, επωνυμίες και περιγραφές υπηρεσιών, καθώς και η διασύνδεση, η παρουσίαση και η διάρθρωση του υλικού και του λογισμικού προστατεύεται από τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα και μορφή σχετίζεται με αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, εκτέλεση, δημοσίευση, λήψη, μετάφραση, τροποποίηση και εξαγωγή οποιουδήποτε τύπου υλικού εμφανίζεται και περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η αποθήκευση και αντιγραφή μέρους του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή αυστηρά για προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εξαγωγής αυτού και πάντα όντας υποκείμενο στην αναγνώριση της πηγής του, γεγονός το οποίο δεν συνεπάγεται ούτε υπονοεί με κανέναν τρόπο την ανάθεση κανενός είδους δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα υπόλοιπα λογότυπα, διακριτικά στοιχεία και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων που μπορεί να εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από τους δικαιούχους τους.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες
Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (υπερσυνδέσμους, παράθυρα) προς τρίτες ιστοσελίδες. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι προορίζονται αποκλειστικά για την διευκόλυνσή σας. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι υπόκεινται σε ανεξάρτητους και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία ή άλλα ζητήματα σχετικά με την χρήση τέτοιου είδους ιστοσελίδων, παρακαλώ απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου των εν λόγω σελίδων.

Εφαρμοστέα νομοθεσία
Οι παραπάνω Όροι Χρήσης και κάθε σχετικός ισχυρισμός ή διαφωνία υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε ζητήματα ερμηνείας των Όρων ή επίλυσης διαφορών θα υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι λοιπές διατάξεις δεν επηρεάζονται και πρέπει να συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται πλήρως. Οποιαδήποτε αποτυχία επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των Όρων δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αποποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εν λόγω διάταξη. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή κατάργηση των παρόντων Όρων δύνανται να πραγματοποιηθεί εγγράφως και να γνωστοποιείται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

Επικοινωνία
Για διευκρινίσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας και τους Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η διαχείριση των στοιχείων σας γίνεται με απόλυτο σεβασμό στον απόρρητο και εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.  

Κάθε συνομιλία με την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας είναι απολύτως εμπιστευτική και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια συνεδριών ή της συμμετοχής σας σε ομάδες και εργαστήρια με συμβουλευτικό-ψυχοθεραπευτικό στόχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ποια στοιχεία σας διαχειριζόμαστε

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας (συνεδριών ή συμμετοχής σας σε ομάδες και εργαστήρια με συμβουλευτικό – ψυχοθεραπευτικό στόχο) συλλέγονται και δύναται να διατηρούνται οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, φύλο, έτος γέννησης, κτλ.)

 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

 • Στοιχεία σχετικά με την μόρφωση και την επαγγελματική ζωή (σπουδές, επάγγελμα, κτλ.)

 • Στοιχεία σχετικά με την υγεία (πληροφορίες υγείας, ιατρικό ιστορικό, κτλ.)

 • Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία αποκαλύψετε οικειοθελώς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στοιχεία που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, κτλ.

Γιατί διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας

Διαχειριζόμαστε (συλλέγουμε και διατηρούμε) τα στοιχεία σας για την παροχή συμβουλευτικών - ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έγινε πριν την ανάκληση.

Ασφάλεια των στοιχείων σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχει μόνο η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Τα στοιχεία του φακέλου σας τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών από την τελευταία συνεδρία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

 • διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

 • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον επιτρέπεται από τον Νόμο,

 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον επιτρέπεται από τον Νόμο,

 • ανάκληση της συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

 • φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

bottom of page